^Zpátky nahoru
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nástěnka

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

dne 20.5.2019 v Opletalově ulici

– v ložnici dráčků – od 16,00 hod.

Program:

1, základní informace o provozu na obou pracovištích

2, předání  telefonických kontaktů

3, informace o platbách

4, předání Variabilních symbolů

5, adaptační proces

6, co budou děti do školky potřebovat

 

Těšíme se na Vaši účast – kolektiv MŠ Opletalova

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019/2020

Zveřejněno v Praze dne 24.5.2019 na veřejnou vývěsku a www.msopletalova.cz

Mateřská škola Opletalova, Opletalova 925/14, Praha 1, jako příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písmeno b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Děti pod přiděleným registračním číslem jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 do Mateřské školy Opletalova.

pořadí

Registrační číslo

přijato

 

pořadí

Registrační číslo

přijato

1

09052019001

ANO

 

13

09052019017

ANO

2

09052019002

ANO

 

14

09052019018

ANO

3

09052019003

ANO

 

15

09052019019

ANO

4

09052019004

ANO

 

16

09052019020

ANO

5

09052019005

ANO

 

17

09052019021

ANO

6

09052019006

ANO

 

18

09052019023

ANO

7

09052019007

ANO

 

19

09052019025

ANO

8

09052019008

ANO

 

20

09052019013

ANO

9

09052019011

ANO

 

21

09052019025

ANO

10

09052019014

ANO

 

22

09052019022

NE

11

09052019015

ANO

 

 

 

 

12

     09052019016

ANO

 

 

 

 

Usnesení O  přerušení přijímacího řízení, nebo zastavení přijímacího řízení bylo vydáno pro děti s přiděleným registračním číslem:

Pořadí

Registrační číslo

rozhodnutí

23

09052019009

Usnesení o přerušení přijímacího řízení

24

09052019026

Usnesení o přerušení přijímacího řízení

25

09052019012

Zastavení správního řízení

26

09052019010

Zastavení správního řízení

 

Na veřejnou vývěsku vyvěšeno v termínu od 24.5.2019 do 24.6.2019

Mgr. Jitka Enderst Moravcová, ředitelka školy 

 

 

To nejdůležitější k provozu ….. 

Mateřská škola v Opletalově ulici

- provoz od 7,00 do 17,00hod

- od 7,00 do 7,45 hod. se děti schází ve třídě Soviček

- od 16,30 do 17,00 hod. se rozchází ze třídy Dráčků

- příchody prosíme do 8,15 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již není možné odhlásit stravování na daný den – používejte mobilní čísla na jednotlivé třídy

- děti s povinným předškolním vzděláváním omlouvejte telefonicky či  SMS  

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po spaní se vyzvedává od 15,00 hod.

 

Mateřská škola Ve Smečkách 7- provoz od 7,30 do 16,30 hod.

- své děti omlouvejte do 8,00 hod., pak již omluvy na daný   den nejsou možné

- příchody prosíme do 8,15 hod. !!!

- po obědě je možné vyzvedávat děti od 12,15 hod. do 12,45 hod.

- po odpočinku se vyzvedává od 15,00 hod.

 

Školní prázdniny a další významná data

 

        Školní rok 2018/2019 je zahájen v pondělí 3.9.2018

Státní svátek – 28.9.2018 - MŠ UZAVŘENA

Podzimní prázdniny – 29.10 a 30.10.2018 – omezený provoz

Vánoční prázdniny – 22.12. 2018 – 2.1.2019 –MŠ UZAVŘENA

Pololetní prázdniny -  1.2.2019

Jarní prázdniny Praha 1 – 11.2.2019 – 17.2.2019

                      -  omezený  provoz

Velikonoční prázdniny – 18.4. 2019 – omezený provoz

Velikonoční státní svátky – 19.4. -22.4. 2019 - MŠ UZAVŘENA

Státní svátky – 1.5. a 8.5.2019 - MŠ UZAVŘENA

Školní rok 2018/2019 bude ukončen 28.6.2019

ČÍSLA ÚČTŮ

Účet Mateřské školy – školné

-         1935805319/0800

-         Platba 700 Kč za měsíc

Účet Školní jídelny – stravné

-         35 – 1935805319/0800

-     Platba 44 Kč/den

– formou pravidelných záloh 880 Kč/ měsíc

 

Prosíme rodiče, aby při provádění všech plateb uváděly Variabilní symbol svého dítěte a nezaměňovaly platby.

 

 

Děkujeme za spolupráci

 

Rozpočet příspěvkové organizace  MŠ Opletalova

 

Copyright © 2013. Mateřska škola Opletalova Rights Reserved.