Listopad - Barevný podzim

 

Děti poznaly charakteristické znaky podzimu. Poznaly je nejen přímo na sobě, ale také díky činnostem, které jsou pro podzim typické – hrabání listí, zazimování zahrady, přesazování květin. Pracovaly a hrály si s přírodninami (listy, žaludy a kaštany). Díky pestrosti tématu si děti upevnily znalost barev. Také se učily pozorovat barvy všude kolem nás s pracovním listem, kde hledaly stejný list v řadě. Silný podzimní vítr k nám přivál velkého papírového draka, který nás naučil novou píseň Máme draka. Drak nás nám také ukázal, že není vždy jen šťastný, ale má i jiné dračí emoce. Nechal nám také ve třídě svůj portrét a vzkaz: Vybarvi pestrými barvami draka, a také rodinné foto.

 

Říjen - Na poli a na zahrádce

 

Děti poznaly spoustu druhů jak ovoce, tak i zeleniny všemi smysly. Mohli si zeleninu a ovoce několikrát prohlédnout, osahat, očichat, ochutnat ale i poslechnout při krájení. Společně jsme se naučili novou báseň Koulela se brambora a pak jsme společně počítali brambory na poli na obrázku. S novou písní Na poli a na zahrádce, jsme si museli povědět, co roste na stromě a co na záhoně a také jsme si společně obrázky ovoce a zeleniny na koberci roztřídili. Zahradník a jabloň nám napověděli, jaké ovoce roste na stromě. Pověděli jsme si ale, že zelenina není jen zelená, ale hraje všemi barvami. Děti rozvíjeli jemnou motoriku při tiskání ze zeleninových razítek. Také upevňovali nové kamarádské vztahy ve třídě.

 

Říjen - Zvířátka v lese

 

V první polovině října se Veverky věnovaly Zvířátkům v lese. Pověděli jsme si, jak se v lese chovat, co je bezpečné a nebezpečné v lese dělat a kdo takový les hlídá a stará se o něj: myslivec v písni Skákal pes přes oves. Učili jsme se poznávat, jaká zvířata bydlí v lese a jaké zvuky tato zvířátka vydávají. Na obrázku co vidíme v lese jsme hledali schovaná zvířátka. Povídali jsme si i o tom, co v lese roste, seznámili se s lesními přírodninami. Přiřazovaly jsme, které přírodniny patří ke kterému stromu a na závěr vymalovávaly omalovánky žaludu. Naučili jsme se také nové říkadlo Tancovaly veverky. Na školní zahrádce bylo také spousta práce, ze stromů začalo padat listí a bylo tedy třeba jej všechno zamést a uklidit do našeho kompostéru

 

 

Září - Kamarádíme se s veverkou Čiperkou

 

V druhé polovině září se děti ze třídy Veverek seznamovaly s třídním plyšákem Veverkou Čiperkou, učily se o ní písničku, ke které se naučily i taneček. Dále pokračovalo seznamování se s pravidly třídy a hygienických návyků: Mýdlo s vodou. Při svolávání do kruhu pak přibylo říkadlo s pohybem Velké kolo uděláme.

 

Září - Ahoj, školko

 

První dva týdny byli pro naší třídu plné nových vjemů, děti se seznamovaly s novou třídou, s novými kamarády, s pravidly třídy a režimem dne ve školce. Naučily se básničku s pohybem Dobrý den a Přiletěla bublina a písničku Kolo, kolo mlýnský. Učíme se Děti, děti, poslouchejte a každé dítě po sobě uklízí své hračky a zdokonalujeme se společně v samostatném oblékání.

 

Třída „VEVEREK“

- Ve Smečkách – třída, do které chodí děti od téměř 3 let do 4,5 roku

                             – paní učitelky: Tamara Schulzová

                                                           Adéla Bromová

                             - asistentka: Veronika Moravcová

 -  telefon 702281179

 

Listopad 

Slunce se pomalu schovává za mraky, v ulicích se začíná prohánět vítr a v kalendáři nás vítá listopad.

Příroda se chystá na zimní spánek. Listy jsou krásně barevné, kaštany se kutálí trávou a v hromadách listí si hledá úkryt nejeden brouk nebo ježek. Třeba ho na našich toulkách přírodou uvidíme. Ve třídě si ho můžeme nakreslit, namalovat, vymodelovat, poskládat…

Krásu tohoto ročního období budeme chodit pozorovat nejenom do pražských parků, ale také do lesa. Budeme sbírat listy, kaštany, žaludy… Budeme se brouzdat spadaným listím a poslouchat, jak to krásně šustí a jak vítr hvízdá v korunách stromů. Z nasbíraného listí a přírodnin se pokusíme vytvořit obrázky.

Těšíme se také na dešťové kapičky, které budou bubnovat na okenní parapety. Také naše prstíky se budou pokoušet vyloudit podobné zvuky na bubínky ve třídě a společně si jako dešťové kapky či vítr zatančíme.

 

Leze ježek, leze v lese,

jablíčka si s sebou nese.

Děti kolem běhají,

ježka všude hledají.

Ježek píchá do všech stran,

já se chytit nenechám!

 

 

Listopad, listopad,

lísteček mi na dlaň spad.

Zlatý lístek z javora,

zima už jde do dvora.

 

 

Říjen 

Podzim se letos vydařil, slunce svítí a na stromech dozrává ovoce. Chodíme na vycházky a pozorujeme stromy, vydáme se na Petřín a pokusíme se ochutnat jablíčko přímo pod stromem. Kreslíme a malujeme jablíčka, modelujeme koule, kutálíme si s míčem. Poznáváme ovoce a pokoušíme se je třídit. Učíme se kroužit nataženýma rukama a zpíváme si při tom:

Maluje sluníčko červené jablíčko,

Červené, kulaté, Jablíčko je sladké.

Hop, hop, na jablíčko,

Hop, hop, vyskočím!

Na koci měsíce se vydáme se školkou do Čestic na školu v přírodě a těšíme se, že si poskočíme pod jabloní a natrháme opravdová jablíčka.

 

Září - Začínáme spolu

V září jsme se sešli se stejnými dětmi jako loni, takže bylo na co navazovat. Kamarádi se navzájem znali a tak jsme si první týden užívali hraní a učili jsme se zase pobývat v jednom prostoru vedle sebe. Protože bylo celé září krásné počasí a děti jsou zvyklé cestovat prostředky MHD, využili jsme toho k dlouhým procházkám a objevování Stromovky a tamních hřišť.

Ať jsi holka nebo kluk,

Udělej si se mnou kruh.

Zatleskej, zadupej,

Kamarádům ruku dej.

Při cvičení se učíme být zase spolu, držet se za ruce, napodobovat pohyby a orientovat se na těle. Učíme se pojmenovávat jednotlivé části těla, obkreslujeme figuru, malujeme hlavu a doplňujeme detaily obličeje. Vytváříme dvojice, učíme se párovat i přiřazovat.

Hlava, ramena, kolena, palce,

Kolena, palce, kolena, palce,

Hlava, ramena, kolena, palce,

Oči, uši, pusa, nos.

 

 

 

 

Třída  „ŽABIČEK“

                – děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                -   paní učitelky: Mgr. Letfusová Olga

                                                Radka Šlajcherová

  • asistentka pedagoga – Monika Filakovská
  • telefon 702 281 182

Listopad

 

          Škola v přírodě

    V Česticích nás přivítalo nádherné podzimní počasí a krásná šumavská příroda.

Každý den jsme chodili do okolí a plnili podzimní úkoly – sbírali listy, trochu v nich

řádili, stavěli domečky lesním skřítkům, pouštěli draky, opékali buřty, malovali podzimní obrázky,

vyrobili misku ve tvaru listu. Poslední večer si děti zvládly dojít jen za světla svíček pro malý poklad.

Všichni si pobyt užili a -i když sem tam ukápla slzička- mohou být pyšní na svou samostatnost.

 

    Krásný a barevný podzim je i v Praze a okolí. Draka jsme už pouštěli, nyní si o něm ještě zazpíváme,

vyzdobíme si podzimně školku, přečteme si O Vláďovi a jeho trampotách s drakem. Čekají na nás

grafické a pracovní listy, uvolňování rukou – naše ruce se promění v poletující listy.

Těšíme se na svátek svatého Martina, jsme zvědaví, jestli nám přinese první sníh. Seznámíme se s legendou, Martina namalujeme a možná zkusíme upéct svatomartinskou dobrotu.

 

     Máme připravené vzdělávací programy mimo budovu školy:

NG  Schwarzenberský palác – Z pohádky do pohádky  a Co si šeptají andělé?

NG Klášter sv. Anežky  - Proč slavíme Vánoce?

Rudolfinum – Smyčcové mlsání

 Čeká nás výlet vlakem do Říčan na Malou technickou univerzitu, kde budeme stavět město.

 

Na konci listopadu se už bude blížit kouzelný adventní čas.

                 

                    V listopadu přijmi radu,

                    schovej uši, nos i bradu.

 

Říjen - Moje město

 

Druhou polovinu měsíce věnujeme našemu hlavnímu městu. Při procházkách se učíme názvy ulic, budov a náměstí. Povíme si, co zajímavého vidíme cestou do školky. Zkusíme si namalovat ulici s krásnými domky. Společně postavíme dům, budeme se snažit spolupracovat ve skupině a domluvit se. Budeme porovnávat velikosti malý – větší – největší a procvičíme určování stran vlevo x vpravo. Naučíme se nové písně a básničky o Praze.

Poslechneme si příběh z Martínkovy čítanky Ve městě a Počmáraný den a zkusíme je společně převyprávět. Máme také přichystaný krásný hudební program. Nejprve v Domě dětí a mládeže si pro nás zpěváci Národního divadla přichystali zkrácenou verzi opery Prodané nevěsty. Další den jdeme do Rudolfína na program Pelíšek plný bicích. Nejenže poznáváme mnoho bicích hudebních nástrojů, ale ještě při cestě historickým centrem Prahy projdeme Václavské a Staroměstské náměstí, uvidíme Orloj, Stavovské divadlo, Národní muzeum a mnoho dalších míst.

 

Říjen - V sadu a na zahrádce

 

V první polovině října se věnujeme ovoci a zelenině. Využíváme smysly – zrak, chuť, čich a hmat. Poznáváme a třídíme ovoce a zeleninu podle různých znaků. Nachystáme si také ochutnávku a při té budeme samy loupat a krájet. Zazpíváme si a zatančíme, naučíme se písničku Mrkvičky, Petrželka kadeřavá a Měla babka čtyři jabka.

Procvičíme stříhání – košíky, které propleteme barevnými provázky a jablíčka, na která využijeme techniku zapouštění barev.

Přečteme si pohádku O ztracené hrušce, procvičíme paměť, slovní zásobu a soustředění. Zaměřujeme se na správný úchop tužky – uvolňovací cviky, grafické listy.

Vydáme se do Národní galerie ve Veletržním paláci, tam se z nás stanou umělci a čeká nás úžasná exkurze na Letiště Václava Havla, kde si prohlédneme zázemí letiště a podíváme se do prostor, kam se běžný cestující nedostane.

 

Září - Červená řepa

V druhé polovině září jsme se rozhodly plnit úkoly ze vzdělávací oblasti Tradice. Proto jsme zařadili pohádku O červené řepě. Budeme procvičovat pořadí, jména, ale také podporovat kamarádské vztahy. Budeme zpívat O veliké řepě i dramatizovat O Červené řepě, stříhat i malovat. Také samozřejmě řepu ochutnáme a povíme si, kde roste.

 

Září - Ahoj školko

Děti se seznámily s novou třídou, novým prostředím, novými pravidly a s novými kamarády. Naučily se také novou básničku V září září školička a písničky Kolik je na světě moří a Ty jsi já, my jsme dva. Při poslechu Pohádek skřítka Medovníčka, Jak se Martínek ztratil a dalších pohádek, se děti učily vnímat literární texty. Také si vytvořily si autoportrét a získaly informace o internetu.

 

 

Třída „SOVIČEK“

heterogenní třída s PPV

  • paní učitelky: Mgr. Jitka Enderst Moravcová

                                           Lucie Rahmanová

                                           Ing. Lenka de Paz

  • telefon 702 281 178

 

Ve školním roce 2023/2024 má třída Soviček naplánovanou celou řadu akcí. 

Prosíme rodiče o spolupráci a  včasné příchody na akce. Není možné nechávat děti ze třídy Soviček v jiných třídách v den akce.

Zároveň budou ještě zveřejněny akce MŠ, které jsou společné pro všechny děti MŠ Opletalova.

Odkaz na letošní akce naleznete níže.

https://www.msopletalova.cz/index.php/dokumenty/send/3-dokumenty/183-akce-sovicek-2023-2024

Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci 

Vaše Sovičky

 

 

 

 

                   

Listopad - Přiletěl k nám drak

Listopad jsme si jako Dráčci náležitě užili. Připomněli jsme si, že kromě draků z pohádek, existují také draci papíroví, a že právě na podzim, v listopadu, když pořádně zafouká, tak je nejlepší je jít pouštět. Hledali jsme rozdíly mezi draky a každý si svého draka vyrobil. Naučili jsme se i novou tematickou básničku.

NA OBLOZE

Podívejte, milé děti,

co na obloze tiše letí.

Je to papírový drak!

Vyletěl až do oblak!

Létá si to mezi mraky,

zamávejte na něj taky.

 

Také jsme si povídali tom, co můžeme udělat na podzim doma, když není vlídné počasí na pobyt venku a pouštění draků. Naučili jsme se, že existuje spižírna, kde si můžeme uskladnit jídlo, sklizené ovoce a zeleninu a každý si svou spižírnu vyrobil. A protože i v nejhezčí spižírně se může objevit myška, tak jsme se naučili o jedné takové písničku.

Na konci listopadu jsme se vypravili do Městské knihovny, kde jsme se dozvěděly mnoho věcí o strašidlech, a mohli jsme si prohlédnout strašidelné knihy.

 

Říjen - Sklízíme plody země

 

Po sklizni jablíček jsme sklízeli to, co roste, nebo se plazí na zemi. Řepu, brambory, dýně.

Četli jsme si pohádku O červené řepě. Určovali jsme, kdo je první, kdo poslední. Procvičovali jsme dějovou posloupnost. Poznali jsme, jak je důležité si pomáhat, a že i ten nejmenší je velmi důležitý.

Po řepě se na nás z pole kutálela brambora. Naučili jsme se o ní básničku Kutálí se ze dvora,  kterou jsme doprovodili pohybem.

Překvapilo nás, že naše oblíbené hranolky jsou z brambor, a protože je máme rádi, tak jsme si je udělali. Brambory jsme si sami nakrájeli a upekli v troubě. Byly moc dobré.

Dýni jsme složili z barevných proužků, které jsme vystříhali podle linek. Stříhání nám už jde skoro všem skvěle.

Hodně jsme zpívali, tančili a naučili se několik říkanek.

Těšíme se na listopad a jsme zvědaví, co nám přinese listopadový vítr.

 

ŘÍJEN – Koulelo se koulelo, červené jablíčko

 

Začátek října se nesl v duchu podzimní zahrádky. Už název napovídá, že si budeme vyprávět o jablíčku. Děti se o něm naučily básničku, poznávaly jeho barvu, tvar, velikost a v neposlední řadě jsme jablíčko také ochutnávali.

Přečetli jsme si pohádku O Červíčkovi v jablíčku a snažili se popsat vše, co je na obrázku. Jemnou motoriku jsme rozvíjeli pomocí modelování a mačkání papíru do tvaru jablíčka, opět jsme trénovali stříhání, lepení a grafomotoriku  jsme zaměřili na vodorovné čáry.

Děti dostaly také za úkol, přinést do školky jedno jablíčko nebo hrušku. Poznávali jsme je tedy podle tvaru i chuti, procvičovali číselnou řadu 1-5 a společně si také upekli jablíčkovou buchtu.  

Ke cvičení jsme využili malé míčky, kouleli jsme tak „jablíčka“, házeli je do košíku a naučili se novou písničku Maluje sluníčko červené jablíčko.

 

 

Září – Paleček a jeho kamarádi

Další dva týdny  jsme se zaměřili na přátelství a provázela nás pohádka Paleček a jeho kamarádi. Nejdříve si děti pohádku poslechly, prohlédly obrázky a po té podle ní i cvičily.

Řekli jsme si, co to znamená, když je někdo náš největší kamarád nebo kamarádi a čeho si na nich nejvíce vážíme.

Naučili jsme se novou prstíkovou básničku o Palečkovi, píseň Ručičky a výtvarně ztvárňovali vše, co patří do pohádky. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka pomocí stříhání proužků papírů, ze kterých jsme pak lepili les, obtiskovali jsme dlaně a  pomocí prstů kreslili šišku. Seznamovali jsme se s pojmem STROM a ŠIŠKA. Ukazovali jsme si, jak vypadají, jaký mohou  mít tvar, velikost a barvu.

Skládali jsme obrázek „kamarádi“ a procvičovali tak zrakové vnímání.

V těchto dnech jsme si zahráli spoustu pohybových her, mezi které patřily hry jako: “Najdi kamaráda” nebo “Zlatá brána“.

Nedílnou součástí třídy Dráčků jsou naše dvě suchozemské želvy, o které se společně s dětmi staráme a snažíme se tak rozvíjet u dětí úctu k přírodě a ke všemu živému. Velikou zábavou byla tedy nová písnička Želvičky.

Začátek školního roku se nám moc líbil a  těšíme se  na další krásné týdny plné zážitků.

 

 

Září – Těšíme se do školky

První dny ve třídě Dráčků byly plné nových setkání a zážitků. Děti se seznamovaly s paními učitelkami, poznávaly nové kamarády, svoji značku nebo režim mateřské školky.

Naučili jsme se novou písničku Naše školka a společně jsme si také zacvičili u pohybové říkanky Sluníčko je kulaté. Slziček bylo málo a tak pevně věříme, že dětem úsměv vydrží a do třídy Dráčků se budou vždy těšit.

 

 

Třída „DRÁČKŮ“ – heterogenní třída

                                  –   zástupkyně ředitelky: Dufková Dana, DiS.

  • Paní učitelky: Bc. Ivana Zemanová 
  • Lenka de Paz
  • Asistentka pedagoga: Alena Rašpl Stříbrná
  • telefon: 702 281 181

 

Odkaz na letošní akce naleznete níže:

 

https://www.msopletalova.cz/index.php/dokumenty/send/18-dracci/196-plan-akci-tridy-dracku

Rychlý kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Opletalova 14, Praha 1, tel: 224212297

Ve Smečkách 7, Praha 1, tel: 702281179

Podporují nás

   

Karel Vydra

Copyright © 2023 www.msopletalova.cz. All rights reserved.
Všechna práva vyhrazena MŠ Opletalova

Přihlášení

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.